Warszawa, 19–20 IX 2012

Zagarnięte, Ukryte, Poszukiwane, Odzyskane

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 22 września 2012 Dodane przez: Mateusz

Organizatorzy:

Zakład Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Wygłoszony referat:

mgr Katarzyna Bock (doktorantka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Główne założenia i cele oraz metody realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pn. „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UW Anna Kamler, mgr Dorota Pietrzkiewicz

Sprawozdanie:

Informacje online:

 

1496 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1496 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top