Cieplice, 4–5 X 2013

The Fate of Monasteries in Silesia, Bohemia and in Upper and Lower Lusatia in the 18th and 19th Centuries

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 5 October 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Neisse-Nisa-Nysa Euroregion; National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Research project: Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Natural History Museum in Jelenia Góra; State Archives in Wrocław – Jelenia Góra Branch; Karkonosze Scholarly Society; Friends of Jelenia Góra Society; “Friends of Cieplice” Society; Friends of Sobieszów Association; Castellum Construction Company; Wrocław Guitar Society; Association of Karkonosze Municipalities

Programme:

browse / download

Papers:

  1. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Projekt badawczy „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The research project: “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing”]
  2. dr hab., prof. UWr Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Rola cystersów w przemianach architektoniczno-przestrzennych zespołu klasztornego na tle rozwoju Cieplic [The role of the Cistercians in architectural-spatial transformations of the monastery as seen in the context of the development of Cieplice]
  3. mgr Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Kantata pogrzebowa autorstwa Karla Sedlaka w świetle mecenatu Johanna Antona Schaffgotscha [Karl Sedlak’s funeral cantata in the light of Johann Anton Schaffgotsch’s patronage]
  4. dr hab., prof. UWr Andrzej Kazimierz Kozieł (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Nowo odkryte malowidła freskowe w dawnym probostwie cysterskim w Cieplicach [Newly discovered fresco paintings in the former Cistercian rectory in Cieplice]
  5. mgr Hedvika Kuchařová (Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově w Pradze, Czech Republic), Destileti sekularizace. Uředni mechanísmy rušeni klásterů v Čechachv letech 1780–1790
  6. ph. dr Milan Swoboda (Technická univerzita v Liberci, Czech Republic), Zrušené kláštery v severinich Čechách na konci stoleti
  7. dr Winfried Töpler (Bistumsarchiv Görlitz, Niemcy), Die Aufhebung der Zisterzienserabtei Neuzelle
  8. dr Marius Wizeler M. (Städtische Museen Zittau, Niemcy), Barocker Schwanengesang und romantische Erneuerung- Kunst und Architektur im Klöstern St. Marienthal zwischen 1780 und 1860
  9. dr Marek L. Wójcik, Cieplicka prepozytura cystersów w Krzeszowie [The provostship of the Krzeszów Cistercians in Cieplice]

Reports:

Information online:

Print publications:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1133 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1133 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top