Gdańsk, 22 X 2015

The Fate and Significance of the Heritage of Monasteries Dissolved in Former Royal Prussia. On the 180th Anniversary of the Dissolution of the Last Monasteries in Gdańsk

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 5 August 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Gdansk-plakatResearch project Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, signifi cance, cataloguing; Faculty of History of the University of Gdańsk; Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society

Organising Committee:

dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak; dr hab., prof. UG Rafał Kubicki; prof. dr hab. Marek Derwich; Weronika Wojciech

Programme:

browse / download

Papers:

 

 1. dr Jacek Bielak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego), Uwagi historyka sztuki na temat znaczeniu pokasacyjnych archiwaliów w badaniach nad wyposażeniem gdańskich kościołów
 2. mgr Karolina Darznik (doktorantka, Uniwersytet Gdański), Malowidła stalli żarnowieckiego kościoła klasztornego cysterek jako źródła ikonograficzne do poznania jego wizerunku w czasach nowożytnych
 3. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Prezentacja projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) oraz stworzonego w jego ramach Portalu Wiedzy
 4. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Juliusz Raczkowski (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu
 5. dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Kasata klasztorów w Gdańsku w 1835 r. – tło wydarzeń, przebieg i konsekwencje
 6. prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Kradzieże precjozów liturgicznych w poklasztornym kościele Mariackim w Żukowie w latach 1842 i 1921
 7. mgr Agnieszka Krzywdzińska (doktorantka, Uniwersytet Gdański), Relacje społeczno-gospodarcze między właścicielami Kadyn a ufundowanym przez nich konwentem zakonu bernardynów w XVII-XIX wieku
 8. dr hab., prof. UG Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Majątek klasztoru bernardynów w Zamartem w okresie kasaty
 9. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Treści ideowe ołtarza głównego w kościele cystersów w Oliwie
 10. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ruchome dobra materialne klasztorów toruńskich w okresie kasaty
 11. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Archiwalia zakonne w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 12. mgr Piotr Samól (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Likwidacja klasztoru i przekształcenia zespołu podominikańskiego w Chełmnie w XIX w. Aspekty przestrzenne
 13. dr Maciej Szyszka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Romańskie piwnice klasztoru dominikanów w Gdańsku (referat połączony ze zwiedzaniem piwnic klasztoru)
 14. mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna w Gdańsku), Badania archeologiczne w kościele franciszkanów w Gdańsku
 15. mgr Grzegorz Woliński (doktorant, Uniwersytet Gdański), Losy pokasacyjne kościoła i obiektów poklasztornych bernardynów w Nowem nad Wisłą
 1. Dr Jacek Bielak (Institute of Art History, University of Gdańsk), Uwagi historyka sztuki na temat znaczeniu pokasacyjnych archiwaliów w badaniach nad wyposażeniem gdańskich kościołów [A historian remarks on the significance of post-dissolution archive material in the study of the furnishings of Gdańsk churches]
 2. Mgr Karolina Darznik (doctoral students, University of Gdańsk), Malowidła stalli żarnowieckiego kościoła klasztornego cysterek jako źródła ikonograficzne do poznania jego wizerunku w czasach nowożytnych [Paintings in the stalls of the Monastery Church of the Cistercian Nuns in Żarnowiec as iconographic sources for the study of its image in the early modern period]
 3. Prof. dr hab. Marek Derwich (Institute of History, University of Wrocław), Prezentacja projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280)” oraz stworzonego w jego ramach Portalu Wiedzy [Presentation of the research project: “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing (11H 11 021280)” and the Knowledge Portal created under the project]
 4. Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, Dr Juliusz Raczkowski (Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University, Toruń), Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu [Artistic evidence of the spirituality of Gdańsk mendicants in the Middle Ages]
 5. Dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak (Institute of History, University of Gdańsk), Kasata klasztorów w Gdańsku w 1835 r. – tło wydarzeń, przebieg i konsekwencje [Dissolution of monasteries in Gdańsk in 1835 – background, course of events and consequences]
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Institute of History, University of Gdańsk), Kradzieże precjozów liturgicznych w poklasztornym kościele Mariackim w Żukowie w latach 1842 i 1921 [Thefts of liturgical valuables from the former monastic Church of Our Lady in Żuków in 1842 and 1921]
 7. Mgr Agnieszka Krzywdzińska (doctoral student, University of Gdańsk), Relacje społeczno-gospodarcze między właścicielami Kadyn a ufundowanym przez nich konwentem zakonu bernardynów w XVII-XIX wieku [Socio-economic relations between the owners of the village of Kadyny and the Bernardine Monastery founded by them in the 17th-19th centuries]
 8. Dr hab., prof. UG Rafał Kubicki (Institute of History, University of Gdańsk), Majątek klasztoru bernardynów w Zamartem w okresie kasaty [The property of the Bernardine Monastery in Zamarte in the dissolution period]
 9. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Treści ideowe ołtarza głównego w kościele cystersów w Oliwie [The ideological content of the main altar in the Cistercian Church in Oliwa]
 10. Dr hab. Piotr Oliński (Institute of History and Archive Studies, Nicolaus Copernicus University, Toruń), Ruchome dobra materialne klasztorów toruńskich w okresie kasaty [Movable property of Toruń monasteries in the dissolution period]
 11. Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Institute of History and Archive Studies, Nicolaus Copernicus University, Toruń), Archiwalia zakonne w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej [Monastic archives in the Historical Records Archives of the Diocese of Toruń]
 12. Mgr Piotr Samól (Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology), Likwidacja klasztoru i przekształcenia zespołu podominikańskiego w Chełmnie w XIX w. Aspekty przestrzenne [The dissolution of the Dominican Monastery and transformation of the former monastery buildings in Chełmno in the 19th century. Spatial aspects]
 13. Dr Maciej Szyszka (Archaeological Museum in Gdańsk), Romańskie piwnice klasztoru dominikanów w Gdańsku (referat połączony ze zwiedzaniem piwnic klasztoru) [The Romanesque cellars of the Dominican Monastery in Gdańsk(paper combined with a tour of the cellars)]
 14. Mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna), Badania archeologiczne w kościele franciszkanów w Gdańsku [Archaeological exploration of the Franciscan Church in Gdańsk]
 15. Mgr Grzegorz Woliński (doctoral student, University of Gdańsk), Losy pokasacyjne kościoła i obiektów poklasztornych bernardynów w Nowem nad Wisłą [The post-dissolution fate of the church and buildings of the Bernardine Monastery in Nowe]

Reports:

Rafał Kubicki, Sławomir Kościelak , Konferencja naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku” Gdańsk, 22 x 2015 r., Zapiski Historyczne”, 80, 2015, 3, s. 321–324 [685–688]

Print publications:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1418 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1418 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top