Kowno, 17 X 2013

Religious Heritage and Tourism

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 17 października 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Global Studies Department of Orange County Community College w Nowym Jorku; Vytauto Didžiojo Universitetas

Komitet organizacyjny:

Michael Strmiska

Wygłoszony referat:

Marcin Jewdokimow, Between Patriotism and Religious Heritage Tourism Instances of „Rebuilding“ the Cistercian Abbey in Wąchock after the Dissolution (819–2013)

Sprawozdanie:

1494 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1494 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top