Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 5, 2016

„Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów…”. Krakowskie zabudowania klasztorne w czasach Księstwa Warszawskiego. Opis z 1810 r., wydała Kamila FOLLPRECHT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 5), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 116, 3 tab., 1 il., bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, indeks Krakowa i klasztorów krakowskich, streszczenie w języku angielskim

Spis treści: przeglądaj / pobierz
Cena: 40 zł

Spis treści

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wykaz skrótów bibliograficznych 7
Wstęp 9
Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów… 21
Summary 87
Bibliografia 89
Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych 97
Indeks Krakowa i klasztorów krakowskich 101
Informacja o autorze 116
2209 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2209 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top