Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 4, 2015

Anna SZYLAR, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 4), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 197, 10 tabel, 25 il., indeksy osób i nazw miejscowych, indeks rzeczowy, streszczenie w języku angielskim

tom 4
Spis treści: przeglądaj / pobierz
Cena: 50,00 zł

Spis treści

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 7
Analiza zawartości i stan zachowania korespondencji 13
Informacje znajdujące się w listach 29
Zasady edycji katalogu 78
Katalog 79
Summary 157
Spis ilustracji 159
Spis tabel 163
Bibliografia 165
Indeks osób 171
Indeks nazw miejscowych 187
Indeks rzeczowy 195
3345 Views since 27 V 2015 1 Views Today
3345 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top