Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2, 2015

Maria KAŁAMAJSKA-SAEED, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 2), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 229, 24 il., bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, streszczenie w języku angielskim

tom 2
Spis treści: przeglądaj / pobierz
Cena: 60,00 zł

Spis treści

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 7
Katalog 19
I. Dział dokumentów dotyczących spraw P.P. Brygidek konwentu grodzieńskiego 19
II. Majątki P.P. Brygidek grodzieńskich 31
III. [cz. 2. Biblioteka] 61
IV. Książki nieuwzględnione w Katalogu 154
Aneks 159
Indeks tytułów 173
Summary 203
Spis ilustracji 207
Bibliografia 211
Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych 215
3527 Views since 27 V 2015 1 Views Today
3527 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top