Cultural Heritage of Dissolved Monasteries, 5, 2016

„Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów…”. Krakowskie zabudowania klasztorne w czasach Księstwa Warszawskiego. Opis z 1810 r. [“The current condition of the religious edifices of the nation with regard to their location, inner layout, number of the monastics living there and their income…”. Monastery buildings in Cracow in the Duchy of Warsaw period. A description from 1810], edited by Kamila FOLLPRECHT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, ed. Marek DERWICH, 5), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, pp. 116, 3 tab., 1 il., bibliography, index of people and place names, index of Cracov and Cracov monasteries, Summary

Table of contents: browse / download
Author: browse / download
Whole volume: browse / download
Price: 15 PLN

Table of contents

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wykaz skrótów bibliograficznych 7
Wstęp 9
Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów… 21
Summary 87
Bibliografia 89
Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych 97
Indeks Krakowa i klasztorów krakowskich 101
Informacja o autorze 116
986 Views since 27 V 2015 3 Views Today
986 Views since 27 V 2015 3 Views Today
Top