Cultural Heritage of Dissolved Monasteries, 4, 2015

Anna SZYLAR, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897) [“There is No Pen to Express Her Virtues”. Letters on the Deaths of Nuns Addressed to the Benedictine Abbey in Sandomierz in the Collection of the Diocesan Library in Sandomierz (1781–1897)] (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach [Cultural Heritage of Dissolved Monasteries], ed. Marek DERWICH, 4), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, pp. 197, il., bibliography, index of people, index of place names, subject index, Summary

tom 4
Table of contents: browse / download
Whole volume: browse / download
Price: 30,00 PLN

Table of contents

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 7
Analiza zawartości i stan zachowania korespondencji 13
Informacje znajdujące się w listach 29
Zasady edycji katalogu 78
Katalog 79
Summary 157
Spis ilustracji 159
Spis tabel 163
Bibliografia 165
Indeks osób 171
Indeks nazw miejscowych 187
Indeks rzeczowy 195
1438 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1438 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top