Cultural Heritage of Dissolved Monasteries, 2, 2015

Maria KAŁAMAJSKA-SAEED, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny [The Archives and Library of the Bridgettine Monastery in Grodno. The 1925 Inventory and Present State] (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach [Cultural Heritage of Dissolved Monasteries], ed. Marek DERWICH, 2), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, pp. 229, 24 il., bibliography, index of people and places names, Summary

tom 2
Table of contents: browse / download
Whole volume: browse / download
Price: 20,00 PLN

Table of contents

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 7
Katalog 19
I. Dział dokumentów dotyczących spraw P.P. Brygidek konwentu grodzieńskiego 19
II. Majątki P.P. Brygidek grodzieńskich 31
III. [cz. 2. Biblioteka] 61
IV. Książki nieuwzględnione w Katalogu 154
Aneks 159
Indeks tytułów 173
Summary 203
Spis ilustracji 207
Bibliografia 211
Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych 215
1569 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1569 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top