Warszawa, 10–12 V 2012

Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 12 maja 2012 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Komitet organizacyjny:

dr Joanna Pietrzak-Thébault, mgr Magdalena Bober-Jankowska, mgr Łukasz Cybulski

Wygłoszony referat:

DERWICH Marek (prof., Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Klasztor, a kultura przez wieki. Uwagi metodyczne i zarys problemu

DERWICH Marek (prof., Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Nowe projekty i inicjatywy badawcze poświęcone dziedzictwu kulturowemu klasztorów

 

Sprawozdanie:

1616 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1616 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top