Partnerzy instytucjonalni

Instytucje Naukowe

 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, oddział w Tarnowie, Wydział Teologiczny

Instytucje będące depozytariuszami zbiorów

 • Archiwum Archidiecezjalne w Sandomierzu
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Archiwum Państwowe w Krakowie
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
 • Archiwum Prowincjalne Franciszkanów (OFMConv.) w Krakowie
 • Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Dom Zakonny p. w. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
 • Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Śląska Opolskiego
 • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – Muzeum Opactwa
 • Львівськa національнa науковa бібліотекa України ім. В.Стефаниka (Lwów)

Inne

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
4610 Views since 27 V 2015 1 Views Today
4610 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top