Skład:

prof. dr hab. Marek Derwich kierownik projektu (derwich@gmail.com)

mgr Patryk Dawidziuk – koordynator IT (patryk.dawidziuk@kasaty.pl)

Weronika Wojciech sekretarz projektu (projekt@kasaty.pl)

mgr Piotr Piętkowski – koordynator baz danych (piotr.pietkowski@gmail.com)

Jarosław Manek – redaktor strony projektu (jaroslaw.manek@gmail.com)

4944 Views since 27 V 2015 1 Views Today
4944 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top