Namysłów, 10–12 X 2013

Namysłów i Ziemia Namysłowska w dziejach Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia Księstwa Namysłowskiego

Kategorie: konferencje z udziałem Projektu, konferencje | Dodano: 12 października 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Namysłowski Ośrodek Kultury – Izba Regionalna w Namysłowie

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr Bartłomiej Stawiarski

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. prof. dr hab. Antoni Barciak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ocena pokoju namysłowskiego w historiografii polskiej i czeskiej
 2. dr Zbigniew Bereszyński (Opole), Opór społeczny i działalność opozycyjna na ziemi namysłowskiej w latach 1945–1989
 3. mgr Anna Caban (Archiwum Państwowe w Opolu), Nieznane materiały dotyczące historii Ziemi Namysłowskiej w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu
 4. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Rekonstrukcja pierwotnej parcelacji Namysłowa na tle lokacji miejskich na Śląsku
 5. dr Roland Czarnecki (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Obraz Czechów i Polaków w kronice namysłowskiej Johannesa Frobena
 6. mgr Marta Czyż (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Renesansowe pomniki nagrobne w powiecie namysłowskim
 7. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Projekt badawczy „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” jako szansa dla rozwoju badań regionalnych
 8. dr hab., prof. UWr Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Rozwój przestrzennego Namysłowa w świetle źródeł kartograficznych i ikonograficznych
 9. dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu), Opisy ziemi namysłowskiej w literaturze historycznej i geograficznej XVIII–XIX wieku
 10. mgr Mateusz Gigoń (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Rycerstwo Ziemi Namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku
 11. mgr Joanna Gacek (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Prześladowanie czarownic na ziemi namysłowskiej na tle Śląska
 12. mgr Damian Halmer (Instytut Historii Uniwersytet Śląski w Katowicach), Proluksemburska polityka Bolka I Niemodlińskiego – geneza i konsekwencje związku księstwa niemodlińskiego z Czechami w świetle źródeł i literatury
 13. mgr Tomasz Hanejko, mgr Adam Marcinkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Wychowanie i oświata w księstwie namysłowskim
 14. prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka Luksemburgów wobec Śląska
 15. dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), AK za „słupkami”. Z dziejów podziemia niepodległościowego w pow. namysłowskim
 16. ks. dr hab. Norbert Jerzak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Integracyjna rola kapłana na Dolnym Śląsku na przykładzie ks. Stefana Helowicza – proboszcza i dziekana z Namysłowa
 17. dr Dariusz Karczewski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Średniowieczne dzieje klasztoru franciszkanów w Namysłowie
 18. mgr Marcin A. Klemenski (Uniwersytet Jagielloński), Dziedzic Królestwa Polskiego – Konrad I Oleśnicki (1292/1298–1366)
 19. dr Grzegorz Kłys (Samodzielna Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Miejsce – zapomniane miasto
 20. ks. dr hab., prof. PWT Wr Mieczysław Kogut (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Protestantyzacja Namysłowa
 21. ks. wikariusz mgr Grzegorz Kopij (Archidiecezja Wrocławska), Mecenat franciszkanów namysłowskich. Zachowane wyposażenie dawnego kościoła oo. franciszkanów w Namysłowie
 22. dr Łukasz Krzywka (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Pałac rodziny von Posadowsky w Posadowicach
 23. dr hab., prof. UO Barbara Krystyna Kubis (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Życie codzienne mieszkańców Namysłowa i ziemi śląskiej w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej
 24. dr Andrzej Legendziewicz (Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Problematyka badawczo-konserwatorska bram miejskich w Namysłowie na tle innych bram miejskich na Śląsku
 25. dr Renata Madziara (Bibliotheca Silesiana), Historia parafii ewangelicko-augsburskich na Ziemi Namysłowskiej po II wojnie światowej
 26. dr Beata Marcisz-Czapla (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Namysłowskie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 27. mgr Magdalena Markowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowski ratusz w XIX w.
 28. mgr Marcin Musiał (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowscy reformaci w latach 1675–1809
 29. mgr Joanna Nikel, mgr Kinga Janusiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Szpitalnictwo w Namysłowie w XIX i XX w.
 30. dr hab., prof. UKW Tomasz Nowakowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Traktat namysłowski (1348) i jego rola w stosunkach polsko-luksemburskich
 31. mgr Janusz Oszytko (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), Prześladowanie i Zagłada Żydów niemieckich na północno-wschodnich kresach województwa opolskiego na przykładzie wybranych gmin żydowskich: w Pokoju i w Miejscu
 32. mgr Michał Palczyński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Udział Związku Walki Młodych w życiu społeczno-politycznym Namysłowa po drugiej wojnie światowej (1945–1948)
 33. dr Piotr Pałys (PIN – Instytut Śląski w Opolu), Kontakty Ziemi Namysłowskiej ze Związkiem Serbów Łużyckich Domowina w latach 1964–1997
 34. dr Mariusz Patelski (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Organizacja życia kulturalnego na Ziemi Namysłowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej
 35. dr Sylwia Rodak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Ceramika późnośredniowieczna z badań archeologicznych przeprowadzonych na dziedzińcu zamkowym w Namysłowie w 2012 roku
 36. mgr Iwona Rygiel (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Sprawa namysłowskich bonifratrów w latach 1948–1950
 37. dr Jerzy Serafin (Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Zamek w Namysłowie – wstęp do badań
 38. dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ziemia namysłowska w polityce książąt opolskich w II połowie XIV wieku
 39. dr Bartłomiej Stawiarski (Namysłów), Kościół ewangelicki w Starościnie w świetle dokumentów erekcyjnych
 40. mgr Adam Szeląg (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Program ikonograficzny polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Michalicach
 41. dr Agata Tarnas-Tomczyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Fundacje i posiadłości klasztorne na Ziemi Namysłowskiej w średniowieczu. Między Wrocławiem a Opolem
 42. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Jan Licinius Namysłowski a irenizm ariański przełomu XVI i XVII wieku
 43. dr Miron Urbaniak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Miejskie zakłady przemysłowe Namysłowa do 1945 r.
 44. mgr Eryk Wodejko (Pracownia Archeologiczna AWALON we Wrocławiu), Badania archeologiczno-architektoniczne w Namysłowie w 2011 r. (odkrycia reliktów bramy Wrocławskiej, Krakowskiej, wschodniego traktu ratusza oraz pręgierza)
 45. dr Daniel Wojtucki (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowscy kaci w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z XVI–XVIII wieku
 46. dr Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Pieczęcie rycerstwa namysłowskiego w dobie przedhusyckiej

Sprawozdania:

Ukaże się w „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka”

Informacje online:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – koniec 2015 r.

2741 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2741 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top