Cieplice, 4–5 X 2013

Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX wieku

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 5 października 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Euroregion Neisse – Nisa – Nysa; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze; Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze; Karkonowskie Towarzystwo Naukowe; Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry; Towarzystwo „Miłośnicy Cieplic”; Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa; Przedsiębiorstwo Budowlano-Konstrukcyjne Castellum; Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe; Związek Gmin Karkonowskich

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

  1. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Projekt badawczy „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
  2. dr hab., prof. UWr Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Rola cystersów w przemianach architektoniczno-przestrzennych zespołu klasztornego na tle rozwoju Cieplic
  3. mgr Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Kantata pogrzebowa autorstwa Karla Sedlaka w świetle mecenatu Johanna Antona Schaffgotscha
  4. dr hab., prof. UWr Andrzej Kazimierz Kozieł (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Nowo odkryte malowidła freskowe w dawnym probostwie cysterskim w Cieplicach
  5. mgr Hedvika Kuchařova (Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově w Pradze, Czechy), Destileti sekularizace. Uředni mechanísmy rušeni klásterů v Čechachv letech 1780–1790
  6. ph. dr Milan Swoboda (Technická univerzita v Liberci, Czechy), Zrušené kláštery v severinich Čechách na konci stoleti
  7. dr Winfried Töpler (Bistumsarchiv Görlitz, Niemcy), Die Aufhebung der Zisterzienserabtei Neuzelle
  8. dr Marius Wizeler (Städtische Museen Zittau, Niemcy), Barocker Schwanengesang und romantische Erneuerung- Kunst und Architektur im Klöstern St. Marienthal zwischen 1780 und 1860
  9. dr Marek L. Wójcik, Cieplicka prepozytura cystersów w Krzeszowie

Sprawozdania:

Informacje online:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2017 r.

1333 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1333 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top