Gdańsk, 22 X 2015

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180 rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 5 sierpnia 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Gdansk-plakatProjekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280); Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komitet Organizacyjny:

dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak; dr hab., prof. UG Rafał Kubicki; prof. dr hab. Marek Derwich; Weronika Wojciech

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. dr Jacek Bielak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego), Uwagi historyka sztuki na temat znaczeniu pokasacyjnych archiwaliów w badaniach nad wyposażeniem gdańskich kościołów
 2. mgr Karolina Darznik (doktorantka, Uniwersytet Gdański), Malowidła stalli żarnowieckiego kościoła klasztornego cysterek jako źródła ikonograficzne do poznania jego wizerunku w czasach nowożytnych
 3. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Prezentacja projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) oraz stworzonego w jego ramach Portalu Wiedzy
 4. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Juliusz Raczkowski (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu
 5. dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Kasata klasztorów w Gdańsku w 1835 r. – tło wydarzeń, przebieg i konsekwencje
 6. prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Kradzieże precjozów liturgicznych w poklasztornym kościele Mariackim w Żukowie w latach 1842 i 1921
 7. mgr Agnieszka Krzywdzińska (doktorantka, Uniwersytet Gdański), Relacje społeczno-gospodarcze między właścicielami Kadyn a ufundowanym przez nich konwentem zakonu bernardynów w XVII-XIX wieku
 8. dr hab., prof. UG Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Majątek klasztoru bernardynów w Zamartem w okresie kasaty
 9. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Treści ideowe ołtarza głównego w kościele cystersów w Oliwie
 10. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ruchome dobra materialne klasztorów toruńskich w okresie kasaty
 11. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Archiwalia zakonne w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 12. mgr Piotr Samól (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Likwidacja klasztoru i przekształcenia zespołu podominikańskiego w Chełmnie w XIX w. Aspekty przestrzenne
 13. dr Maciej Szyszka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Romańskie piwnice klasztoru dominikanów w Gdańsku (referat połączony ze zwiedzaniem piwnic klasztoru)
 14. mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna w Gdańsku), Badania archeologiczne w kościele franciszkanów w Gdańsku
 15. mgr Grzegorz Woliński (doktorant, Uniwersytet Gdański), Losy pokasacyjne kościoła i obiektów poklasztornych bernardynów w Nowem nad Wisłą

Sprawozdania:

Rafał Kubicki, Sławomir Kościelak , Konferencja naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku” Gdańsk, 22 x 2015 r., Zapiski Historyczne”, 80, 2015, 3, s. 321–324 [685–688]

Sławomir Kościelak, Rafał Kubicki, Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku, Gdańsk, 22 X 2015 r., „Hereditas Monasteriorum”, 7, 2015, s. 522525

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2018 r.

2795 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2795 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top