Przysiek pod Toruniem, 7–9 XI 2013

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza i Inflant

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 9 listopada 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr hab. Piotr Oliński, dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Joanna Adamska, mgr Angelika Lipka, mgr Alicja Mutrynowska, mgr Witold Konopka

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. mgr Katarzyna A. Błoch (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zespół poklasztorny w Trzemesznie. Stan badań archeologiczno-architektonicznych i perspektywy badawcze
 2. mgr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kasata i losy pokasacyjne klasztoru karmelitów w Bielsku Podlaskim
 3. mgr Jolanta Byczkowska-Sztaba (Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Narodowa w Warszawie), Muzykalia po klasztorach skasowanych na Pomorzu
 4. mgr Anna Cicha (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Klasztor benedyktynek toruńskich – od spichrza do muzeum
 5. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Bazy danych w Projekcie „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”: sporządzanie i korzystanie
 6. dr Maja Gąsowska (Warszawa), Reformacja jako koniec monastycyzmu inflanckiego w XVI w. – zarys problematyki
 7. dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.), Losy dziedzictwa po opactwie cystersów w Mironicach (sekularyzowane w 1539 r.)
 8. dr Krzysztof Guzikowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), Kasata opactw cysterskich na Pomorzu Zachodnim
 9. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Mobilia ze skasowanych klasztorów dominikanów i karmelitów w Gdańsku w inwentarzach zbiorczych akt kasacyjnych pruskiego Ministerstwa Wyznań w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie
 10. dr Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztorów bernardyńskich w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX w.
 11. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Kasata klasztorów braci miłosiernych w Gdańsku i Łowiczu i dziedzictwo po nich pozostałe
 12. mgr Ewa Lichnerowicz (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku), Druki i rękopisy ze skasowanych klasztorów oliwskich w zbiorach Biblioteki PAN w Gdańsku
 13. dr Karol Maciejko (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Archiwalia poklasztorne w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie
 14. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pokasacyjne losy kompozycji krajobrazowych cystersów oliwskich
 15. mgr Joanna Napierała (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Losy zabudowań kolegium jezuitów w Poznaniu po jego kasacie w 1773 r.
 16. mgr Anna Niklas (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Historia i architektura dawnego kościoła reformatów w Grudziądzu
 17. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Spory benedyktynek toruńskich z władzami pruskimi w związku z działaniami kasacyjnymi
 18. dr Paola Picardi (Rzym), The fate of the artistic heritage of the Pope’s villa at the Magliana and the convent of Santa Maria della Concezione in Campo Marzio: cases of dissolution of monasteries in Rome after 1870
 19. o. prof. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata klasztoru kapucynów w Rywałdzie – losy mienia poklasztornego
 20. dr Wasilij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Losy cudownego obrazu Pana Jezusa z klasztoru ojców reformatów w Dederkałach na Wołyniu
 21. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziedzictwo kulturowe po zakonie krzyżackim na obszarze Prus – wybrane zagadnienia
 22. dr Rafal Simiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), Kasata klasztoru norbertanów w Białobokach w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku
 23. dr Karolina Stanilewicz (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Paramenty sióstr Norbertanek w Żukowie – ich losy po kasacie klasztoru i znaczenie dla rozwoju kultury artystycznej Pomorza
 24. dr hab., prof. UAM Rafał Witkowski (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata kartuzji Domus Paradisi Mariae i losy majątku poklasztornego
 25. ks. dr hab., prof. UKSW Wojciech Zawadzki (Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Księgozbiory klasztorów męskich w Prusach Zachodnich w okresie ich kasaty
 26. doc. Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), Kasata klasztorów w diecezji płockiej pod pruskim panowaniem

Sprawozdania:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2017 r.

2048 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2048 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top