Serpelice, 3–5 IX 2015

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 24 lutego 2015 Dodane przez: Jarek Manek

 

Organizatorzy:

Serpelice - plakat

Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr hab. Dorota Wereda, Weronika Wojciech

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. mgr Ivan Almes = Іван Альмес (Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, oddział we Lwowie), Касата православного Манявського Скита у 1785 р. та доля його монастирської книгозбірні: в пошуках книг зі зниклої бібліотеки = Kasata prawosławnego Skitu Maniawskiego w 1785 r. i losy jego klasztornego księgozbioru: w poszukiwaniu książek ze zlikwidowanej biblioteki
 2. mgr Aleksander Andrzejewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Zespół klasztorny w Boćkach na Podlasiu po kasacie, perspektywy badań archeologicznych
 3. ks. dr hab Tomasz Błaszczyk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Wpływ Kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie wspólnoty zakonne nowych obszarów działalności
 4. dr Andrzej Buczyło (Biała Podlaska), Od Kościoła katolickiego przez Kościół unicki do Kościoła prawosławnego. Pokasacyjne dzieje świątyń dominikanów w Janowie Podlaskim i reformatów w Białej Podlaskiej w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie z zespołu Chełmski Konsystorz Greckokatolicki
 5. dr hab. Jarosław Cabaj (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX w.
 6. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz [Ірина Ціборовська-Римарович] (Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W. Wernadskiego, Kijów [Київ]), Losy historyczne księgozbioru bosych karmelitów w Berdyczowie, 1627–1866
 7. ks. dr Dariusz Ciołka (Wrocław), Sytuacja Kościoła unickiego w imperium rosyjskim po rozbiorach Rzeczypospolitej
 8. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Stan prac nad realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” oraz korzystanie z jego baz danych i mapy klasztorów
 9. dr Janina Dzik (Kraków), Stan malowideł monumentalnych kościołów zakonnych przekształconych na cerkwie na terenie Rusi Koronnej
 10. mgr Marta Kaluch-Tabisz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Wpływ sekularyzacji oraz zmian w przynależności konfesyjnej na architekturę i wyposażenie klasztoru karmelitów w Strzegomiu
 11. ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasata oratorium filipinów w Świętej Górze a początki ich oratorium w Tarnowie. Nowe życie skasowanej instytucji w nowym miejscu
 12. mgr Zofia Kurzawa (Poznań), Srebra ze skasowanych klasztorów wielkopolskich w kościołach poznańskich
 13. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Cerkiew Prawosławna i Kościół rzymskokatolicki jako spadkobiercy bazylianów – losy monasteru i cerkwi bazyliańskiej w Zamościu po kasacie z 1864 r.
 14. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Kościoły i klasztory w Wielkopolsce przekazane ewangelikom
 15. dr Antoni Maziarz (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Likwidacja poznańskiego domu zakonnego sióstr Sacre Coeur w 1873 r.
 16. prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Stan monasterów prawosławnych na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVIII w.
 17. dr Urszula Pawluczuk (Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Bazylianie wileńscy w XVIII w.
 18. mgr Małgorzata Piórkowska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), Przekazanie Cerkwii prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanego w 1864 r. klasztorze reformatów w Węgrowie oraz ich dalsze losy
 19. dr Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Źródła do dziejów klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej w zespołach archiwalnych Cerkwi prawosławnej przechowywanych w archiwach państwowych na Ukrainie
 20. dr Jolanta Sawicka-Jurek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sanktuarium w Różanymstoku i jego losy po kasacji
 21. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor bernardynów w Krakowie), Próby rewindykacji klasztorów bernardyńskich na początku XX wieku przekazanych po kasacie Kościołom protestanckim i Cerkwi prawosławnej
 22. mgr Michał Skoczyński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu w 1801 r. i jego późniejsze losy
 23. dr hab., prof. IH PAN Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie), Prawosławny epilog twierdzy brzeskiej na gruzach klasztoru augustianów-eremitów
 24. dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Przekazanie Cerkwii prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym w 1864 r. klasztorze paulinów w Leśnej Podlaskiej i ich dalsze losy
 25. dr Irena Wodzianowska (Lublin), Monastery bazyliańskie jako miejsca internowania na Prawobrzeżu. Zarys problemu
 26. mgr Sławomir Zieliński (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Duchowieństwo prawosławne w myśli historycznej historyków krakowskich (komunikat)
 27. dr Emilia Ziółkowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kościół cerkwią. Adaptacje budowli poklasztornych przekazanych duchowieństwu prawosławnemu

Objazd naukowy:

 • Siemiatycze: zespół poklasztorny misjonarzy (skasowany)
 • Drohiczyn: zespół klasztorny benedyktynek (skasowany, reaktywowany); zespół poklasztorny franciszkanów (skasowany); zespół poklasztorny jezuitów i pijarów (skasowany); cerkiew po monasterze bazyliańskim (skasowanym)
 • Leśna Podlaska: zespół klasztorny paulinów (skasowany, reaktywowany); zabudowania po mniszkach prawosławnych (skasowane)
 • Biała Podlaska: zespół po klasztorny bazylianów (skasowany); zespół klasztorny reformatów (skasowany), obecnie kapucynów

Sprawozdania:

Michał Skoczyński , Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim (Serpelice, 3–5 IX 2015 r.), „Przegląd Tomistyczny”, 21, 2015, s. 539–546

Michał Skoczyński, Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim, Serpelice, 3–5 IX 2015 r., „Hereditas Monasteriorum”, 7, 2015, s. 518521

Informacje online:

http://www.ihism.uph.edu.pl/main-page/717-konferencja-w-serpelicach

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2018 r.

 

3058 Views since 27 V 2015 1 Views Today
3058 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top