Warszawa, 22–23 V 2012

Kultura rękopiśmienna polskich wieków średnich. Skryptoria i kancelarie kościelne

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 23 maja 2012 Dodane przez: Mateusz

Organizatorzy:

Edytorskie Koło Naukowe w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wygłoszony referat:

mgr Piotr Szukiel, Liber Ordinarius opactwa NMP na Piasku w tradycji liturgicznej diecezji wrocławskiej

Sprawozdanie:

Informacje online:

http://wiedzaiedukacja.eu/archives/55516

Strona organizatora

 

1351 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1351 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top