Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej

Kategorie: z udziałem Projektu, publikacje | Dodano: 11 września 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Marek Derwich (red.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recenztioris aevi posito et agende
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Series I, Colloquia, 9), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, LARHCOR, 2013, ss. 848, 49 il., 4 mapy, bibliografia, indeks osób i miejscowości, wstęp i streszczenia w języku angielskim

Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnejKlasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnejKlasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej

Od wydawcy:

Prezentowana książka to szósty tom z cyklu „Klasztor w…” tym razem poświęcony miejscu i roli klasztoru w średniowiecznej i nowożytnej gospodarce. Życie zakonne wymagało nie tylko poświęcenia się modlitwie czy pomocy potrzebującym, ale także pracy na rzecz wspólnoty zakonnej i organizacji jej życia. Zakonnicy musieli też przecież jeść i pozyskiwać środki na funkcjonowanie zgromadzeń. Nierzadko zatem potrzebowali pozyskiwać środki od ofiarodawców lub też własną pracą finansować codzienne potrzeby czy długofalowe przedsięwzięcia. Poszczególne artykuły w książce ukazują tę część życia zakonnego w średniowieczu i czasach nowożytnych, odpowiadając na pytania: jak zgromadzenia zakonne kształtowały swoje budżety, z jakich źródeł czerpano dochody, czy dominującą rolę odgrywały datki wiernych i fundacje, czy też praca własna zakonników oraz w jakich dziedzinach gospodarki zarobkowali zakonnicy. Istotnym problemem poruszanym przez autorów jest również kondycja finansowa klasztorów kasowanych pod koniec XVIII i w XIX wieku przez władze zaborcze na terenie dawnej Rzeczypospolitej.

Spis treści:

przeglądaj / pobierz

2841 Views since 27 V 2015 2 Views Today
2841 Views since 27 V 2015 2 Views Today
Top