Jasna Góra, 5–8 V 2015

Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych

Kategorie: konferencje z udziałem Projektu, konferencje | Dodano: 1 października 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Klasztor-i-muzyka-PLAKAT-na-www

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”, Stowarzyszenie Miłośników Festiwalu „Gaude Mater”, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze.

znak podstawowy kolor_RGB
Konferencja częściowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet naukowy:

prof. Marek Derwich, o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, prof. Remigiusz Pośpiech

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. mgr Ivan Almes = Іван Альмес (Lwów, Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, oddział we Lwowie), „Drogi klejnocie naroda ruskiego”: духовна пісня середини XVIII ст. на честь ікони Божої Матері Віцинського василіанського монастиря = „Drogi klejnocie naroda ruskiego”: pieśń religijna z połowy XVIII w. ku czci obrazu Matki Boskiej z klasztoru bazyliańskiego w Wicyniu
 2. mgr Katarzyna Błoch (Toruń, Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Treść oraz stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
 3. s. Małgorzata Borkowska OSB (Staniątki, Opactwo Benedyktynek), Muzyka w życiu staniąteckich benedyktynek, wieki XVII–XVIII
 4. dr hab. Krzysztof Bracha (Warszawa, Instytut Historii PAN), Zakaz jarmarku na Zielone Świątki pod opactwem łysogórskim w świetle przywileju z 1468 r. „Musica sacra” a „musica profana” w środowisku klasztornym
 5. dr Dominika Budzanowska (Warszawa, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii (Historia ecclesiastica IV 24)
 6. dr Dominika Burdzy (Kielce, Instytut Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza
 7. mgr Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa, Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej), Makulatura czy skarby muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce
 8. ks. dr Dariusz Ciołka (Białystok, Uniwersytet Białostocki), Bazyliańskie klasztory forpocztą rozpowszechniania zachodnich wartości muzycznych w Kościele unickim w XVIII i XIX w.
 9. prof. zw. dr hab. Marek Derwich (Wrocław, Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Program „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 10. prof. zw. dr hab. Marek Derwich (Wrocław, Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Muzyka w najstarszych klasztornych tekstach normatywnych
 11. o. mgr Marcin Drąg OFMConv (Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Śpiew „Oficjum” brewiarzowego w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w XVIII w. na podstawie rubryki „Ad Cantores” z Antyfonarza franciszkańskiego z 1743 r.
 12. dr Agnieszka Drożdżewska (Wrocław; Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Kontakty artystyczne Carla Dittersa von Dittersdorfa ze śląskimi klasztorami pijarów w Bilej Vodzie i bożogrobców w Nysie
 13. s. dr hab. Susi Ferfoglia (Kraków; Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Muzycznej), „Mandatum novum do vobis” – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie. Próba interpretacji
 14. dr Kamila Follprecht (Kraków, Archiwum Narodowe), Wzmianki o muzyce klasztornej w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie (komunikat)
 15. dr Michaela Freemanová (Praha, Ústav hudební vědy Akademii věd České republiky), The Brothers Hospitallers and their music collections in Bohemia
 16. dr Patrycja Gąsiorowska (Kraków, Instytut Historii PAN, oddział), Pod rękę z muzami. Twórcy, odtwórcy i nauczyciele muzyki w klasztorach według biogramów w „Polskim słowniku biograficznym”
 17. mgr Maja Gąssowska (Warszawa), „Singende Frauen” z Rygi – okruchy muzyczne z dawnych Inflant
 18. dr hab., prof. UKSW Czesław Grajewski (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Psalmodia universalis – psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej
 19. mgr Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej
 20. Univ.-Doz. Mag.art. Dr.phil. Hildegard Herrmann-Schneider (Innsbruck, RISM Tirol-Südtirol & OFM Austria Institut für Tiroler Musikforschung), Die Musikgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams/Tirol. Aktuelles zum Forschungsstand
 21. dr hab. Tomasz Jeż (Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego), Strategie regulacji czasu w kulturze muzycznej jezuitów śląskich
 22. mgr Grzegorz Joachimiak (Wrocław, Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 23. dr Maciej Jochymczyk (Kraków, Instytut Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Repertuar kapeli oo. dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań
 24. o. Dominik Jurczak OP (Rzym, Papieski Instytut Liturgiczny), Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru?
 25. dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Lublin), mgr Matylda Ptak (Lublin), Ikonografia introitów psalmów w księgach chóralnych bernardynów krakowskich z przełomu XV i XVI w.
 26. o. dr Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra, Klasztor oo. Paulinów), Życie muzyczne w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w latach 1915–1945
 27. dr Vaclav Kapsa (Praga, Akademie múzických umění), Monasteries as a “target group” for the Central European music printing business in the first third of the 18th century
 28. dr Petr Koukal (Opawa; Muzeum Śląskie), Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach
 29. mgr Marcin A. Klemenski (Kraków, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po skasowanym klasztorze św. Marka w Krakowie (komunikat)
 30. dr Kamila Kłudkiewicz (Poznań, Instytut Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich
 31. dr hab. Sławomir Kościelak (Gdańsk, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w.
 32. prof. zw. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne
 33. dr Guido Kraus (Frankfurt am Men, RISM-Zentralredaktion), Historical music sources of cloister holdings from different orders in German speaking countries. Repertories in comparison
 34. doc. Pavel Krafl (Brno; Historický ústav Akademii věd České republiky), Liturgical singing in the statutes of the Viennese monastery of Canons Regular of St. Augustine from the 15th century
 35. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Tarnów, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja), „Ut mens concordet voci” – reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha śpiewu w liturgii
 36. o. Dawid Kusz OP (Kraków, Klasztor Dominikanów), Kapela dominikanów w Gidlach w XVIII i XIX w.
 37. dr Maksymilian Kuśka (Kraków, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; Cieszyn, Archiwum i Biblioteka oo. Bonifratrów), Muzyka w życiu cieszyńskich bonifratrów 1694–1914
 38. prof. dr Helmut Loos (Lipsk, Universität Leipzig), Die Darstellung von Klöstern in Opern des 19. und 20. Jahrhunderts
 39. dr Beata Lorens (Rzeszów, Instytut Historii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego), Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w drugiej połowie XVIII w.
 40. dr Walentyna Łoś = Валентина Лось] (Kijów, Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wernadskiego w Kijowie = Науковий співробітник Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського), Музичні книги в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др.пол. 18 – поч. 19 ст.) = Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII – początek XIX w.)
 41. mgr Mateusz Marszałkowski (Toruń, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Dekoracje filigranowe w średniowiecznych rękopisach ze zbiorów pelplińskich
 42. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach
 43. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Toruń, Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Z dziejów muzyki zakonnej w Warszawie XVIII i XIX stulecia
 44. dr hab. Alina Mądry (Poznań, Katedra Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego), Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska
 45. ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (Pelplin, Archiwum Diecezjalne), Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie
 46. o. dr Maurycy Lucjan Niedziela OP (Warszawa, Klasztor Dominikanów), Śpiew liturgiczny w codzienności dominikańskiej
 47. dr Jacek Partyka (Kraków, Sekcja Starych Druków Biblioteki Jagiellońskie Uniwersytetu Jagiellońskiego), Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
 48. dr hab. Aleksandra Patalas (Kraków, Instytut Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej – wybrane przykłady
 49. dr Georg Ploch (Wiedeń, Archidiecezja Wiedeńska), Rękopisy i druki muzyczne opactwa benedyktynów pw. Najświętszej Marii Panny od Szkotów w Wiedniu
 50. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Wrocław, Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich na Śląsku w kontekście kultury muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zachowanych źródeł
 51. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Wrocław, Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Muzyka dawna klasztorów paulińskich w badaniach Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów
 52. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Wrocław, Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Rok liturgiczny w muzyce środowisk klasztornych na przykładzie kapeli jasnogórskiej
 53. dr Adam Poznański (Wrocław, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego), „Psallendi et cantandi modus”. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
 54. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Lublin, Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Od odrzucenia do akceptacji. Ewolucja stosunku do muzyki kościelnej u reformatów i kapucynów w XIX i XX w.
 55. dr Juliusz Raczkowski (Toruń, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII – interdyscyplinarny projekt badawczo-konserwatorski w ramach programu MKiDzN
 56. prof. zw. dr hab. Jerzy Rajman (Kraków, Instytut Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej), Organy i organiści w średniowiecznych klasztorach na obszarze Małopolski
 57. mgr Fryderyk Rozen (Warszawa, Zakład Starych Druków Biblioteki Narodowej), Muzyka w „Missale Fratrum Eremitarum” Johannesa Amerbacha
 58. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Śpiew w liturgii zakonu krzyżackiego w świetle reguły, statutów oraz wybranych wizytacji
 59. dr Anna Ryszka-Komarnicka (Warszawa, Instytut Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego), „Triumphus fi dei et fortitudinis” we włoskich utworach oratoryjnych na okazję obłóczyn
 60. mgr Ludmiła Sawicka (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Kamienieckiej Izby Pamiątek przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamienieckiej
 61. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OP (Kraków, Klasztor Bernardynów), Bł. Władysław z Gielniowa – twórca i popularyzator pieśni polskich
 62. ks. dr Dariusz Smolarek (Lublin, Instytut Muzykologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w.
 63. mgr Katarzyna Spurgjasz (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Sposób na prawdziwe szczęście. XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu
 64. mgr Piotr Szukiel (Wrocław, Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), „Cantare debet”. Regulacje dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w „Liber ordinarius” (1440/1584 r.) opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu
 65. dr Martina Šárovcová (Praga, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic), Liturgical music manuscripts from the Augustinian monastery in Dolni Rocov
 66. dr Magdalena Walter-Mazur (Poznań, Katedra Muzykologii Wydziału Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Zakonnice – skryptorki i posesorki rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu
 67. ks. dr hab., prof. KUL Piotr Wiśniewski (Lublin, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach
 68. dr Arkadiusz Wojtyła (Wrocław, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim
 69. mgr Sonia Wronkowska (Warszawa, Biblioteka Narodowa; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Muzyczne zapożyczenia w repertuarze kapel klasztornych działających na terenie Rzeczypospolitej
 70. dr Paweł Wróblewski (Wrocław, Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizantyjskiej psalmodii z hezychazmem
 71. dr Dorota Żurek (Kraków, Instytut Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej), Muzyka w krakowskich klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI–XVIII w.

Wykaz koncertów:

 1. 4.05.2015: Misterium Stabat Mater Włodka Pawlika na fortepian i chór gregoriański (Stabat Mater for piano and Gregorian choir)
 2. 5.05.2015: Paco Peña Requiem dla Ziemi (Requiem for the Earth)
 3. 6.05.2015: Igor Strawiński, Symfonia Psalmów (Symphony of Psalms), Paweł Łukaszewski, III Symfonia (Symphony of Angels)
 4. 7.05.2015: Commune de Beatae Mariae Virginis (średniowieczny chorał gregoriański ze zbiorów muzycznych klasztoru jasnogórskiego) (Commune de Beatae Mariae Virginis (medieval Gregorian chant from the music collection of the Jasna Góra Monastery)

Informacje online:

3186 Views since 27 V 2015 1 Views Today
3186 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top