Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie

Kategorie: z udziałem Projektu, publikacje | Dodano: 1 września 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Całość:

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. I–IV (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I–IV), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464, 474, 520, 560

Wprowadzenie: przeglądaj / pobierz

Tomy i działy: przeglądaj / pobierz

Spis treści: przeglądaj / pobierz

Zawartość: przeglądaj / pobierz

Tom I:

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów, austriackiego i rosyjskiego = Origines. Dissolutiones in terris ab Austriacis et Russis occupatis acta (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464

Wstęp: przeglądaj / pobierz

Spis treści: przeglądaj / pobierz

Tom II:

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata,, t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego = Dissolutiones in Silesia Borussica ac terris a Borussis occupatis actae (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 474

Wstęp: przeglądaj / pobierz

Spis treści: przeglądaj / pobierz

Tom III:

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956 = Eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi. Dissolutiones communistarum tempore actae (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014,, ss. 520

Wstęp: przeglądaj / pobierz

Spis treści: przeglądaj / pobierz

Tom IV:

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. IV: Dokumantacja = Documenta [Documentation] (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/IV), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 560

Wstęp: przeglądaj / pobierz

Spis treści: przeglądaj / pobierz

Bibliografia: przeglądaj / pobierz

7053 Views since 27 V 2015 1 Views Today
7053 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top