Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem Projektu jest zapoczątkowanie wszechstronnego, interdyscyplinarnego i ogólnie dostępnego opracowania i zinwentaryzowania dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowanych klasztorach, jako ważnej części duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego. Jest to pierwsza w Europie próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów ponad tysiąca klasztorów. Zasięgiem terytorialnym kwerend objęta zostanie cała Polska oraz kilka krajów ościennych, zaś zasięgiem formalnym – różnego typu obiekty: archiwalia, stare druki, książki, inne różnorodne mobilia (np. liturgiczne, przedmioty użytku codziennego, pozostałości wyposażenia, w tym np. aptek), budynki i inne obiekty in situ, a także pozostałości archeologiczne i przyrodnicze, obecnie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie badane. Więcej…

Najbliższe konferencje:

  Ostatnio opublikowaliśmy:

  Więcej w tej kategorii…

  Ostatnio z naszym udziałem opublikowano:  Zapraszamy do współpracy

  127163 Views since 27 V 2015 5 Views Today
  127163 Views since 27 V 2015 5 Views Today
  Top