Kielce - Święty Krzyż, 24–25 V 2013

Holy Cross Debates I

Kategorie: with the Project conributors, conferences | Dodano: 25 May 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Interdisciplinary Team for the Study of the Holy Cross Cultural Heritage, Faculty of the Humanities, Jan Kochanowski University of Kielce; National Museum in Kielce; Witold Gombrowicz Public Library, Kielce; Holy Cross Monastery of the Missionary Oblates of Mary Immaculate; “Per Crucem” Society; “Busferie” Tourist Agency, Kielce

Paper delivered:

Marek Derwich, Nowe perspektywy badań nad dziejami opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w związku z realizacją projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [New perspectives for the study of the history of the Holy Cross Benedictine Abbey in connection with the research project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing”]

Report:

1072 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1072 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top