Kraków, 21–22 XI 2014

Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 22 listopada 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów; Biblioteka Jagiellońska; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Dominikański Instytut Historyczny

Komitet organizacyjny:

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Zgłoszony referat:

Piotr Piętkowski, Księgozbiory poklasztorne pochodzące z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie zewidencjonowane w ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”

Zaproszenie:

przeglądaj / pobierz

Informacje online:

http://www.kolegium.dominikanie.pl/konferencja.php

1487 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1487 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top