Cracow, 21–22 XI 2014

Historic Dominican libraries. Places, People, Stories

Kategorie: with the Project conributors, conferences | Dodano: 22 November 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Library of the Philosophical-Theological College of the Polish Province of the Dominicans; Jagiellonian Library; Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University; Dominican Historical Institute

Organising committee:

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Paper submitted:

Piotr Piętkowski, Księgozbiory poklasztorne pochodzące z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie zewidencjonowane w ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [Former monastery libraries from the Archives of the Polish Province of the Dominicans in Cracow inventoried as part of the project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing”].

Invitation:

browse / download

Information online:

1116 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1116 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top