Kielce, 18–20 V 2015

Heaven in Humanities, Natural History and Theology

Kategorie: with the Project conributors, conferences | Dodano: 21 May 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Dr hab. Beata Wojciechowska; Dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Institute of History, Jan Kochanowski University of Kielce)

Rev. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Institute of Historical Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University of Warsaw)

Rev. dr Paweł Tambor (Kielce Seminary)

Programme:

browse / download

Paper:

Rev. dr hab. Janusz Królikowski, „Abyśmy, gdy dzień obietnice przyjdzie, mogli też więc wstąpić za Nim i ciałem”. Niebo w kazaniach głoszonych w Przemyślu w latach 1696-1697 w świetle anonimowej postylli franciszkańskiej [“May we, when the day of promise comes, ascend with Him with our bodies”. Heaven in sermons delivered in Przemyśl in 1696–1697 in the light of an anonymous Franciscan postil]

On-line information:

940 Views since 27 V 2015 1 Views Today
940 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top