Kaunas, 8–9 V 2014

Female Congregations in the Grand Duchy of Lithuania: History and the Present

Kategorie: with the Project conributors, conferences | Dodano: 2 May 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Vytauto Didžiojo Universitetas; Benedictine Abbey in Kaunas

Academic committee:

Vaida Kamuntavičienė, Ilona Strumickienė, Aušra Vasiliauskienė, Moreno Bonda, Kan. Kęstutis Žemaitis, Pranas Janauskas

Organising committee:

Sr. Gabrielė-Aušra Vasiliauskaitė OSB, Inga Puidokienė, Irena Miklaševič, Danutė Stakeliūnaitė, Rūstis Kamuntavičius, Antoni Kazimierz Urmański

Paper delivered:

Marek Derwich, „Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacjai jego pierwsze rezultaty w zakresie dziejów dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na Litwie [“The project Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing” and its first results with regard to the history of the cultural heritage of monasteries dissolved in Lithuania]

Programme:

browse / download

1135 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1135 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top