Kielce - Święty Krzyż, 24–25 V 2013

Debaty Świętokrzyskie I

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 25 maja 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach; Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu; Stowarzyszenie „Per Cruvem”; Biuro Turystyczne „Busferie” S. J. w Kielcach

Wygłoszony referat:

Marek Derwich, Nowe perspektywy badań nad dziejami opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w związku z realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”

Sprawozdanie:

1665 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1665 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top