Kielce, 18–20 V 2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niebo – w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii

Kategorie: konferencje z udziałem członków Projektu, konferencje | Dodano: 21 maja 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK; dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr Paweł Tambor (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach)

Program:

przeglądaj / pobierz

Referat:

ks. dr hab. prof. UP JP II Janusz Królikowski, „Abyśmy, gdy dzień obietnice przyjdzie, mogli też więc wstąpić za Nim i ciałem”. Niebo w kazaniach głoszonych w Przemyślu w latach 1696-1697 w świetle anonimowej postylli franciszkańskiej

Informacje on-line:

http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/konferencje/zorganizowane/446-ogolnopolska-konferencjia-naukowa-niebo-w-humanistyce-w-przyrodoznawstwie-w-teologii
http://wsd.kielce.pl/zaproszenie-na-konferencje-niebo/

1522 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1522 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top